Pentueet - Litters

Ihanteeni on rotumääritelmän mukainen sheltti, jolla on päätä ja sydäntä harrastuksiin, mutta jonka kanssa voi elää ihan normaaliakin aktiivista arkea ilman että koira turhautuu. Niinpä terveysasiat - niin fyysiset kuin psyykkiset - ovat ehdottoman tärkeitä kasvatustyössäni. Pyrin hyödyntämään käytettävissä olevat keinot terveysasioiden selvittämiseksi, ja siksi kaikista koiristani on tutkittu shelttien perinnöllisiä sairauksia kartoittavat geenitestit, sekä kuvattu lonkkien ja kyynärien lisäksi myös selkä. 

Pennut kasvavat kotonamme keskellä lapsiperheen arkea ja tottuvat normaaleihin elämisen ääniin, mukaan lukien musisointi. Pennut luovutetaan sirutettuina ja useaan kertaan madotettuina, Suomen kennelliittoon rekisteröityinä. 

Suosin aktiivisia ja harrastuksiin soveltuvia yksilöitä tehdessäni jalostusvalintoja. Etsinkin kasvateilleni ensisijaisesti aktiivisia, harrastamisesta kiinnostuneita, rakastavia koteja. Tavoitteeni on, että kaikki kasvattini tutkitaan terveyden suhteen aikuisiässä (luustokuvat, silmätutkimus) ja etsin koteja, jotka haluavat sitoutua tähän tavoitteeseeni. Toivon voivani seurata kasvattieni kasvua ja kehitystä läpi niiden elämän, ja hyvä yhteistyö kasvattieni omistajien kanssa on minulle tärkeää. Olen varautunut olemaan käytettävissä ja tukena tarvittaessa.


My ideal sheltie is healthy, both physically and mentally, and is eager to learn and to work. The appearance is important, of course, but in my mind health issues are a priority. I wish I will be able to achieve these goals in my breeding. 

Luo kotisivut ilmaiseksi!